96 ศูนย์การค้า สัมมากรเพลส รามคำแหง ห้องเลขที่ I207, I308 ชั้นที่ 2 3